Si rrodhi ecuria e angazhimit të banorëve në sfidën e mozaikut nga “Prince Caffe”

Sfida e Mozaikut nga “Prince Caffee” i ka vënë banorët në sprovë.

Përgjatë angazhimit, u zhvilluan edhe biseda nga më të ndryshmet.